WERKWIJZE

De complexiteit van het leven en de menselijke psyche zorgen vaak voor innerlijke conflicten, die zich vertalen in gedragsveranderingen: ineens kleinere spanningsbogen, concentratie schommelingen en/of sociale tegenzin, faalangst, pest- en andere gevallen.

In de meeste gevallen kan een mens vaardigheden oefenen en systemen uitproberen binnen een veilige groep, om zo de eigen en de groepsbewustzijn te vergroten.

Wat doet een groep met mij en wat doe ik in/met/aan een groep?

Het is een ieder vast wel eens opgevallen dat groepen een werking hebben op het eigen doen. Mens zegt meer of minder dan gewild, mens doet minder of meer dan gewild, en achteraf is er dan iets ontstaan wat weer "goed gemaakt" moet worden.
Dit voorbeeld wijst naar een hectisch leven, wanneer er geen tijd is te "verspillen" aan mogelijke manieren er van met elkaar om te gaan, geen tijd om "spelletjes" te spelen, maar soms, heel soms, zijn spelletjes juist het enige wat een individu kan doen om aan de bel te trekken, om aan te geven dat er ergens een dis-connectie is ontstaan. Een kind, jong volwassene en veel volwassenen hebben niet altijd door dat dit hun manier is om contact te maken met de ander. En vaak heeft de ander "geen tijd"/geen zin/geen ervaring om zoiets te herkennen en te valideren. Waardoor er een conflict ontstaat: tussen vrienden, familieleden, klasgenoten, leerling/docent, kind.ouder.

"Ze zijn allemaal dom! Ik zal ze leren"

Momenten waarin er een innerlijke strijd ontstaat, tussen de intelligente ego en de soldaat die niet van verliezen houdt. Een machtsspelletje, waarin iemand absoluut niet eronder zal gaan! En dat bewijst hij/zij op allerlei manieren. Het kan snel escaleren. Ineens komen er allerlei stempeltjes op, er wordt liever niet mee omgegaan... Maar het begon vanuit een waarheid, alleen net iets te fel gezegd. Hoe dit te doen zonder de ander pijn te doen? Waar is de grens en hoe zorg ik voor een eerlijke dialoog?

"Ze vinden me vast niks"

Wie kent het niet, het gevoel van onrecht, onmacht ten opzichte van een sterke groep. Hoe formulier je je klacht, hoe zorg je voor een respectvolle discussie met een of meerdere mensen waarmee je iets moet gaan rechtzetten, hoe doe je een eerste stap, op een zo veilig mogelijk manier?

"Ik praat er liever niet over"

Mensen brengen bagage bij zich. Andere zwaarder dan anderen. Alle beetjes kunnen ervoor zorgen dat iemand  "dichtklapt", minder sociaal durft te zijn, niet durft verliefd te worden, geen vertrouwen meer aan de mensen kan hebben, onder depressie lijdt, lichamelijke klachten ontwikkelt waar over liever niet gepraat wordt.  


Ik ben HIER en NU. En ik hoef alleen maar te ZIJN

Wat kun je verwachten tijdens een sessie

We werken dmv oefeningen die een appèl doen op gedrag binnen een groep maar ook dmv pure motorische bewegingen om de diverse fysieke patronen te leren herkennen. Een combinatie van zowel improvisatie technieken ter bevordering van sociale vaardigheden en bewustwording van de eigen lichaamstaal als fysieke technieken waarbij men lichaam en geest tot evenwicht kan brengen.

Een combinatie van persoonlijke sessies en S.A.A.M. wordt in de meeste gevallen geadviseerd, om beide kanten van een fysieke gedaante -de persoonlijke (een op een) en de interpersoonlijke (iemand binnen een groep) kant- te observeren, leren herkennen, accepteren, tot ons voordeel leren sturen.

Fysieke en mentale oefeningen die je ook als "huiswerk" meekrijgt, fysieke opstellen, werken dmv muziek en klank, werken dmv associaties/rollenspel, fysieke manipulaties en ademhalingstechnieken, persoonlijke begeleiding omtrent gebruik 4 elementen in houding en beweging, omtrent gebruik de KJ methode.

Verdiepende gesprekken gericht op levensfases en het ontdekken van je eigen sleutels tijdens blokkade periodes.

Groepsbegeleiding (S.A.M. en 1daagse workshops)

In het hier en nu van de groep gaan we op zoek naar eigen interpretaties, de eigen inbreng, de emotionele bagage.

Elke groep heeft een geheel eigen niveau, maar ook een eigen dynamiek. De dynamiek is wat het boeiend maakt en levendig houdt. De timing, de visuele discipline maar ook de zo realistisch mogelijke uitwerking ervan; vanuit het "ik". Hoe ervaar ik het? Wat doet dat met mij? En wat doe ik dan?

Ieder "ik". In een willekeurig "hier" in elk mogelijk "nu".


In sommige gevallen wordt er gevraagd voor alleen privé coaching, zonder werk in de S.A.M. groep. Dat kan, mede wegens opdrachten die bedoeld zijn om in een eigen groepsverband uitgeprobeerd te worden (huiswerk!). Dan dient men tussen de sessies door minstens een paar keer de opdrachten uitgevoerd te hebben en de bevindingen noteren, zodat er bij een volgende sessie erop gereflecteerd kan worden.

Psychomotorische kennis en bewuste veranderingen in (vaak) onbewuste bewegingspatronen helpen de verbindingen tussen lichaam en geest weer effectief te maken. Speciale technieken zorgen voor een cognitieve, maar ook een onderbewuste shift, bewustwording van het ik.

Na de eerste sessie al kan men het verschil ervaren en zichtbare resultaten bereiken.