mind||N||motion
IN VERBINDING MET DE OMGEVING

We leren via onze lichamen (embodied learning). We zien en interpreteren via een sociaal-culturele bril de wereld om ons heen. We positioneren ons erin. Is dit een bewust, onvermijdelijk, noodzakelijk of statisch proces? Kan je dat proces reprogrammeren?

Neuro-linguïstische verbindingen zorgen voor acute overdracht of blokkering van bepaalde informatiestromen, gebaseerd op zowel keuzes als omstandigheden. Alles dat we ooit hebben gedaan zit in ons lijf opgeslagen, als kennis, als bodem voor wijsheid, als platform voor interactie (tacit knowledge). Het interpreteren van de wereld om ons heen vindt op diverse manieren plaats.

Vaak wordt ons fysieke waarnemingscentrum geblokkeerd, door bijvoorbeeld stress, concentratieproblemen, statusverhoudingen of cognitieve verschillen (binnen een groep).
Lichaam als besturingssysteem-assistent We kunnen ons van stemming doen veranderen, door slechts de ademhaling te reguleren. Ons lichaam kan nieuwe verbindingen maken met een al bestaande omgeving of relatie. Deblokkeren op sensorisch niveau kan een ieder bereiken door specifieke soms gepersonaliseerde oefeningen.

Door verschillende technieken uit de expressie- en (vecht)sportwereld te verbinden met die cognitieve verbindingen en door sociale en emotionele bruggetjes te leren bouwen kan iedereen de eigen reactiepatronen leren herkennen, sturen en bewust in te zetten ter bevordering van zelfbewustzijn, interactie, samenwerking en leerprocessen.

Maak kennis met de eigen processen en leer hoe je deze actueel kan krijgen en houden.

Directe vertaling naar de werkvloer, thuissituatie, klasklimaat, zowel voor individuen als groepsgewijs.

privéconsult en/of werken in kleine groepjes

Hoe overleef ik de brugklas

Het traject "Hoe overleef ik de brugklas" is bedoeld voor kinderen van de leeftijd 11-13 als voorbereiding voor de "grote school", als steuntje in de rug tijdens de brugklas, als therapie na een traumatische ervaring in de brugklas, of als je klassen hebt overgeslagen dus op jongere leeftijd.

Thematieken  als pesten, gepest worden, leuk doen en leuk zijn, goed leren en nerd zijn komen aan bod.
Subtiel werken we aan een versterking van het zelfbeeld. We stellen clichés aan de kaak aan de hand van voorbeelden die door middel van eerlijke en oprechte bewegingstechnieken, ontwikkeld om deze aspecten te kunnen toetsen, verlichten  deelnemers door inzicht te geven over zichzelf als deel van een groep/team.

Vaak wordt er voor  een combinatie van privé sessies en S.A.M. gekozen.

Als in de intake naar voren komt dat je het een meer nodig hebt dan het ander stellen we dat zo samen.
Dit gaan we na een kennismakingssessie samen beslissen.

S.A.M.

Samen anders meten. Iedereen heeft het wel eens ervaren; je loopt alleen en je ziet iets gebeuren, en vervolgens reageer je er totaal anders op dan wanneer je met een vriend/vriendin zou zijn, of wanneer je met een grotere groep op pad bent.
Dit collectief reageren is absoluut niet zo eenduidig als het begrip klinkt. Vaak heeft iedereen een verschillende reactie, maar de meest felle komen het duidelijkst naar boven. Uitlachen, schrikken, een stuk geschreeuw, en ook altijd dat stukje "we doen alsof er niks gebeurd is".
Dit zijn collectieve acties die ertoe leiden dat de persoon die als eerste iemand ging uitlachen, gillen, doet alsof zijn neus bloed, enzovoort klakkeloos nagevolgd of geïmiteerd wordt omdat er vrijwel altijd een leider is. 
In een korte serie van 4 tot 6 bijeenkomsten leren we de kracht en zwakte van een groep, hoe jij je opstelt ten opzichte van anderen wanneer je in groepsverband iets doet, wat de valkuilen zijn van het deel uitmaken van een groep en hoe je onderdeel kan zijn van een groep zonder jezelf er in te verliezen.
Deze lessen worden in een praktijk, een dansstudio of spelruimte gegeven of buiten in de natuur als het goed weer is.

De groepen worden op basis van  individuele behoefte gevormd.

Thuis in een nieuwe omgeving,

integreren dmv expressie

Een re-integratie traject, verhuizen of van klas/school veranderen betekent vaak ook helemaal opnieuw beginnen. Daar kan je tegenop zien, maar het kan ook een goed gevoel met zich mee brengen. Beginnen met een schone lei betekent ook dat je een bijzondere kans kan nemen om het beste van jezelf neer te zetten, om jezelf te laten stralen!

Handvatten om er in korte tijd achter te komen wat je vooral niet moet doen, op een komische, luchtige manier, worden je aangereikt tijdens deze training. Uiteraard kom je er sterker uit, maar ook gevoeliger. Gevoeliger voor detail. Oog hebben voor dat kleine beetje dat het het verschil maakt!

Een combinatie tussen privé sessies en S.A.M.

Voor de meer speelse mensen zal de S.A.M. alleen al ongetwijfeld binnen twee bijeenkomsten grote invloed hebben op je persoonlijke houding en dat de juiste gedragskeuzes in het moment te kunnen maken helpt jezelf te kunnen leren verscherpen, en waar je je hele leven baat bij hebt.

Kleuteren met je kind

Vaak is een jonge kind nog niet aan school toe, kdv lijkt een hel, tegenzin met weggaan/aankleden/tanden poetsen/eten.
Wat voor blokkades ondervinden zo een jonge lijf en hoe ze op te lossen hangt samen met de familie factoren (stress, emotionele schommelingen, eetpatroon, weinig tijd voor elkaar e.a., fysieke en/of mentale afwijkingen e.a.).
Handvatten voor ouders van peuters/kleuters en jonge kinderen, om op een spelenderwijs manier het contact met je kind te versimpelen, verbeteren, verhelderen.
Spelletjes, simpele acrobatiek en oefeningen ter bevordering van spijsvertering, energie verdeling, vermogens tot concentreren en vermogens tot dialoog (dat stukje luisteren wat soms lijkt niet te gebeuren!).

Spelenderwijs integreren

Voor (jonge) moeders uit andere landen: "Nederlands non verbaal".

Door middel van rollenspel, korte scenes/opstellingen en basale dialogen komen we snel achter welke cultuurverschillen zich goed verschuilen in ieder mens , zodat we ons thuis leren voelen in elk land.
Tot onze verbazing betekenen sommige van onze eigen gebaren toch iets anders in een ander land. Je komt er achter als toerist, als expat, als migrant.

Hoe leer je iets af en waarom zou je? Acculturatie is een hele opgave blijkt al snel als je er over nadenkt. Hoe kan je een balans vinden, en maken, die uit een gezonde mix van beide bestaat?
Zodat je hetgeen jij wilt zeggen ook precies zo uit kan stralen!

Deze klassen worden voor kleine groepjes gegeven zodat elke deelnemer zich op zijn gemak kan voelen. Ze zijn uiterst geschikt voor mensen die op een creatieve manier met taal, met mensen en tegelijkertijd ook met iets leuks bezig willen zijn.

Dit vind je allemaal terug in de vorm van, en de 1daaagse workshop in S.A.M.

Yang voor jou

Als vrouw krijg je vaak te maken met een "multi-functioneren" binnen-, maar vaak ook buitenshuis. Cultuurachtergronden, speciale gezinssituaties, al dit soort factoren voegen extra dimensies toe aan het thema "vrouw".

Zit je goed ín je energie?
Voel je je bekwaam en nuttig? Zorg je goed voor jezelf?
Als je hierop antwoord 'niet helemaal', of 'helemaal niet',
dit zijn de voordelen van een yang therapie:

a) samen kijken naar je specifieke blokkades kan al de oplossing zijn, want veel van onze fysieke en mentale blokkades zijn een kwestie van gewoonten, een kwestie van "traditie", of een kwestie van knopen doorhakken en loslaten,

b) een speciaal op maat ontwikkeld pakket oefeningen krijgen voor jezelf, je kan dan denken aan fysieke en mentale oefeningen.

c) Literatuur, informatie en technieken die voor jou belangrijke bronnen van kennis zullen zijn, maar die dat ook voor je familie/omgeving zijn: we zorgen er samen dat je blijvend het beste van jezelf bent,
en dit ook duidelijk uitstraalt.

S.D.M.
tegen mentale en fysieke klachten

Voor de volwassene die last heeft van terugkerende klachten, fysieke of mentale blokkades vanwege fysieke of mentale instabiliteit .
Mensen die op zoek zijn naar hun eigen unieke manier van heling en dus per definitie ook grip willen krijgen op hun klachten bied ik aan een intensieve training te ondergaan.

S.D.M. staat voor Sensorisch Dynamisch Motorisch, en dit houdt in dat er voor zowel de tastbare technieken (fysieke training, ritmische behandeling, klank analyse), als wel de spirituele voeding (literatuur, oefeningen, meditatie) en  psychosomatisch inzicht (literatuur, voeding, meditatie)
aan bod zullen komen in de verhoudingen die voor de cliënt relevant en van belang zijn.  

Op maat (instellingen/bedrijven)

Elke (micro)cultuur heeft een eigen vorm, identiteit, doelstelling en/of visie. De praktijk leert dat we onze gemeenschap beter kunnen ervaren, motiveren en begrijpen wanneer we de verbinding op bewuste banen onderhouden. Dit vergt zowel een gezamenlijke, als een individuele actualisering. De dynamiek binnen een één op één interactie of binnen een groep kan variëren. Vaak is het noodzakelijk de eigen gedragspatronen onder de loep te nemen om uitgelokte reacties te kunnen verklaren.
Hoe reageer je op onverwachte situaties?
In hoeverre neemt het cliché je reactie over en in welke mate kun je nog echt jezelf blijven? Kan je deze reactievormen in bepaalde verhoudingen mengen, of anders gezegd: Kun je improviseren wanneer nodig?
Signalen kunnen we op meerdere manieren opvangen, ontvangen. Veel miscommunicatie ontstaat wanneer men signalen opvangt die er niet zijn, of ze juist niet opvangt wanneer ze er wel zijn. Er ontstaat dan een disbalans in de dynamiek van het team, een blokkade van de informatiestroom tussen individu en omgeving. Via een op maat ontworpen masterklas kunnen collega’s elkaar en vaak zichzelf opnieuw leren kennen.


"Ze vinden me zeker stom"

of

"Iedereen is stom"

De brugklas is een station van belang in de middelbareschooltijd. Alles wat het jaar ervoor goed was kan in een omdraai anders worden. Alles kan anders zijn. Waar jij je nog afgelopen jaar moest struikelen zie je dit jaar vooruitgang. Grote verwachtingen nemen de plaats van een zekere periode die je opgelucht of met een zucht hebt kunnen afgesloten.

Hormonale veranderingen die absoluut niet samengaan met de veranderingen bij andere klasgenootjes. Mentale voorsprongen en motorische onhandigheden bewandelen de landschapen van zelfkennis hand in hand, zonder een bepaalde strategie of voorbestemde balans, ze gaan zoals ze gaan.
Andere factoren kunnen ook gelijk een rol spelen in het beeld van een brugklasser over zichzelf en de wereld.

Deze mens- en wereldbeeld zijn per individu anders, vaak onderschat onder de grote heersende variaties ervan. Het onderdrukken ervan of " je ei nergens kwijt kunnen" zorgen vaak voor gedragsveranderingen die als afwijkend, moeilijk, onhandelbaar of negatief ervaren en benoemd worden.
Voor deze specifieke leeftijdsgroep, van wie steeds intenser cognitieve verbindingen vereist worden, kan een extra duwtje in de rug enorm helpen om de techniek onder de knie te krijgen en sensorische bewustwording vanuit beweging te kunnen transformeren naar energie verdeling en focus versterking, werkend tegelijkertijd ook aan interactie met de wereld, eigen bereik en mogelijkheden tot positionering.

 mind|N|motionEenieder kan zichzelf, in relatie tot een ander, een groep of een omgeving, positioneren. Hoe scherper je signalen-afleesmechanisme is, hoe duidelijker de keuze van de eigen rol die je erin speelt.